Membri susținători

Acestia sunt membrii – persoane fizice si, sau juridice care adera la realizarea scopului si obiectivelor asociatiei si care contribuie moral si material la realizarea veniturilor necesare si care sunt la zi cu plata cotizatiei lunare stabilita. După verificarea platii de catre persoanele fizice sau juridice a cotizatiilor, Secretarul Consiliului Director stabilește, pe răspunderea sa, lista Membrilor Activi.
Membrii sustinatori care au calitatea de persoane juridice sunt reprezentati în cadrul Asociației de către reprezentantul legal al acestora, sau de orice persoană desemnată în mod corespunzător de către organul lor administrativ. Membrii sustinatori pot participa la toate deciziile luate în cadrul Asociației.

Clic aici pentru a vă alătura ca membru susținător

Membri asociați
 

 

Acestia sunt membrii care se asociaza ulterior fondarii Asociatiei si contribuie moral si material la sporirea patrimoniului ei.
Aceștia dobândesc această calitate prin decizia Consiliului Director datorita acțiunilor lor și a sprijinului lor în beneficiul Asociației si sunt membrii cotizanti.

Clic aici pentru a vă alătura ca membru asociat

Membri de onoare

 

Acestia sunt membrii – persoane fizice si, sau juridice care au adus/aduc servicii deosebite Asociatiei pe plan moral si material si sunt scutiti de cotizatie.
Acestia dobandesc calitatea de Membru de Onoare prin decizia Adunarii Generale.