Începând cu 12 mai 2020 ca data semnării actului constitutiv de către membrii fondatori, 27 august 2020 de depunere a acestora la Curtea din București și după primirea numărului de TVA 42972217, Asociația Profesioniștilor în Risc a fost fondată; o inițiativă a unui grup de manageri implicați în domeniul mai larg al managementului riscurilor.

Asociația aspiră să devină corpul colectiv al tuturor profesioniștilor în managementul riscurilor, indiferent de industrie și specialitatea lor în managementul riscurilor.

Rolul managerilor de risc este extrem de important pentru lumea afacerilor și chiar mai important pentru piața de capital, instituțiile financiare și companiile de asigurări. Asociația va veni în ajutorul eforturilor lor, subliniind și îmbunătățind rolul lor, oferind informații, instruire și legături către organizații internaționale, precum și purtând discuții cu guvernul și, de asemenea, cu alte organizații relevante.

În același timp, Asociația va contribui la gestionarea mai eficientă a riscurilor pe piață, prin efectuarea de cercetări privind nivelul de pregătire și răspuns al organizațiilor, la problemele de risc.

Membrii fondatori au experiență anterioară semnificativă și expertiză tehnică în gestionarea riscurilor, în domenii precum financiar, credit, asigurări, conformitate, piață, comercial, achiziții, facilități, logistică, guvernanță și riscuri de date și cibernetice. Participarea unor cadre didactice de renume în managementul riscurilor – profesori completează spectrul de reprezentare a profesioniștilor experți în asociație.

Asociația, cel puțin la început, nu va avea alte resurse decât taxele de abonament plătite de membrii săi. Aceasta înseamnă că totul se bazează pe voluntariat și pe disponibilitatea membrilor de a oferi societății.

Alexandra Mehedintu

Președinte al APR

„Asociația Profesioniștilor în Risc a luat ființă și a fost deja primită cu căldură de către directorii din industrie. Ca organism colectiv, Asociația va acorda o importanță deosebită oferirii de educație și formare continuă membrilor săi. Ne vom dedica activităților pe care le-am planificat și într-un timp foarte scurt, vom experimenta rezultatele acestei inițiative de grup în practică. Invit toți profesioniștii în managementului riscurilor, din orice industrie și afacere, indiferent de experiență și rang, să susțină acest efort, din care, ei pot avea doar de beneficii. Doresc echipei de conducere putere și succesul în munca ! “