Obiectivul principal al Asociației este recunoașterea, instituționalizarea și promovarea rolului profesional al executivului de risc / Ofițer / Manager / Director / CRO către stat și lumea afacerilor, prin activități care vizează:

  • evidențierea rolului și activității directorilor de gestionare a riscurilor pentru stat, organisme, organizații și piață
  • dezvoltarea și progresul lor profesional
  • menținerea informației actualizata și oferindu-le formare suplimentară
  • competența lor profesională
  • comunicare și cooperare între ei
  • stabilirea și dezvoltarea relațiilor cu asociații internaționale cu obiective similare
  • urmărirea evoluțiilor locale și internaționale cu privire la problemele de gestionare a riscurilor și exprimarea unei opinii cu privire la acestea
  • căutarea și prezentarea de noi tehnologii relevante
  • pregătirea studiilor în scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă ale membrilor săi, precum și a activității lor profesionale