Completati numele firmei dvs.
Completați CUI-ul companiei dvs.
e.g.: industrie, retail, finante, etc
Actul constitutiv al Asociației Profesioniștilor în Risc, deciziile și rezoluțiile adunărilor sale generale, precum și faptul că voi lua parte activă la realizarea obiectivelor și deciziilor sale.

Să notific Asociația Profesioniștilor în Risc cu privire la orice modificare care ar putea fi făcută în detaliile care sunt incluse în această cerere.

Cu prelucrarea datelor mele personale de către Asociația Profesioniștilor în Risc pentru a trimite materiale informative, pentru participarea mea la sondaje și orice altceva care se referă la obiectivele Asociației.

Cu transmiterea detaliilor mele personale menționate mai sus către alți membri ai Asociației Profesioniștilor în Risc în scopuri de comunicare.