Webinarii

Asociația organizează un webinar în fiecare trimestru (transformat în evenimente când situația o permite), cu participarea unor vorbitori principali internaționali sau români, pe teme legate de riscurile financiare, economice, cibernetice și de mediu.

TRAININGURI SOFT SKILLS

Deoarece riscul implică stres, membrii Asociației au posibilitatea de a participa la instruiri de gestionare a stresului, abilități de negociere, atenție și multe altele.

TRAININGURI DE RISC DE CREDIT

Pentru echipele membrilor asociației și creșterea nivelului de cunoștințe în domeniul riscului de credit, Asociația implementează instruiri legate de interpretarea datelor financiare și modele de notare / notare.

Comitete

Asociația va aduna de la membrii participanți preocupările, propunerile și sugestiile pe care le va structura pe industrii și domenii de risc. La fiecare șase luni, vor fi organizate comitete dedicate acestor domenii care vor avea ca rezultat activități de lobby în favoarea companiilor implicate.

Studii

STUDIU DE PIAȚĂ PRIVIND ECONOMIA ROMÂNIEI ÎN SEMESTRUL 1 2020: Un studiu amplu realizat de Asociația Profesioniștilor cu risc în colaborare cu ICAP și alte instituții de stat, cu privire la efectele crizei coronavirusului din România în prima jumătate a acestui an, industrii și zone geografice afectate sau favorizate, companii profitabile și neprofitabile, insolvențe, falimente etc. Studiul va fi lansat cel târziu în decembrie 2020.